Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015 tirsdag 12. mai.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Statsbudsjettet.no - Finansdepartementets nettside om budsjettet, med alle dokumenter, spørsmål og svar, og stikkord fra A til Å om budsjettet.

Et budsjett for vekst, trygghet og omstilling
(Finansdepartementet)

Nett:TV

Se pressekonferansen

Budsjettdokumenter:

Hoveddokument:

Tilleggsdokumenter:

Om departementenes budsjetter: