Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revidert nasjonalbudsjett 2009

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Finansminister Kristin Halvorsen la fram Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2009 fredag 15. mai.

Budsjettdokumenter

St.meld. nr. 2 (2008-2009): Revidert nasjonalbudsjett 2009
Tallene bak figurene

St.prp. nr. 67 (2008-2009): Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009

Ot.prp. nr. 95 (2008-2009): Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

St.prp. nr. 68 (2008-2009): Kommuneproposisjonen 2010

Pressemeldinger:

Finanskrisen rammer Norge mindre enn andre land
(Finansdepartementet)

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009
(Finansdepartementet)

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet
(Finansdepartementet)

Pressemeldinger fra departementene

 

Lyd og bilde:

Til toppen