Revidert nasjonalbudsjett 2010: Departementenes pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: