Revidert nasjonalbudsjett 2010: Departementenes pressemeldinger