Revidert nasjonalbudsjett 2010

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2010 tirsdag 11. mai, kl. 10.15.

Budsjettdokumenter:

Meld. St. 2 (2009-2010): Revidert nasjonalbudsjett 2010 (foreløpig utgave, PDF)
Tallene bak figurene

Prop. 125 S (2009-2010): Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 (foreløpig utgave, PDF)

Prop. 126 LS (2009-2010): Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. (foreløpig utgave, PDF)

Prop. 124 S (2009-2010): Kommuneproposisjonen 2011 (foreløpig utgave, PDF)

Pressemeldinger:

Revidert nasjonalbudsjett 2010 
(Finansdepartementet) 

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010
(Finansdepartementet)

Skatte- og avgiftsendringar i revidert budsjett  
(Finansdepartementet)

Pressemeldinger fra departementene

Nett-TV:

Finansdepartementet: Fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett 2010 (Sendingen starter 11. mai, kl. 10.30)

Kommunal- og regionaldepartementet: Pressekonferanse om kommuneproposisjonen 2011 (Sendingen starter 11. mai, kl. 11.30)


 

Til toppen