Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 ble lagt frem 5. oktober.

Finanstalen


Nett-TV:

Finansdepartementets pressekonferanse om Statsbudsjettet 2011

Barne- og likestillingsdepartementets pressekonferanse om Statsbudsjettet 2011

Kunnskapsdepartementets pressekonferanse om Statsbudsjettet 2011

 
Dokumenter:

Prop. 1 S (2010-2011): Gul bok

Prop. 1 LS (2010–2011): Skatter og avgifter 2011

Meld. St. 1 (2010–2011): Nasjonalbudsjettet
Tallene bak figurene

De enkelte departementenes budsjettdokumenter


Pressemeldinger:

Et budsjett for arbeid og velferd
(Finansdepartementet)

Nøkkeltall i budsjettet for 2011
(Finansdepartementet)

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell
(Finansdepartementet)

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011 
(Finansdepartementet)

Pressemeldinger fra alle departementene

 

Til toppen