Revidert nasjonalbudsjett 2014: Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2014, både i Excel- og Html-format.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i melding til stortinget om statsbudsjett (Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett).

For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

 

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
   

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'
   

Kapittel 4. Skatte- og avgiftspolitikken

Excel-versjon av 'kap 4. Skatte- og avgiftspolitikken' Html-versjon av 'kap 4. Skatte- og avgiftspolitikken'

Kapittel 5.Klimapolitikk 

Excel-versjon av 'kap 5. Klimapolitikk' Html-versjon av 'kap 5. Klimapolitikk'
   

Kapittel 6. Det inntektspolitiske samarbeidet og Holden III-utvalgets innstilling

Excel-versjon av 'kap 6. Det inntektspolitiske samarbeidet og Holden III-utvalgets innstilling' Html-versjon av 'kap 6. Det inntektspolitiske samarbeidet og Holden III-utvalgets innstilling'
   

Kapittel 7. Virksomheten til det internasjonale valutafondet (IMF) 

Excel-versjon av 'kap 7. Virksomheten til det internasjonale valutafondet (IMF)' Html-versjon av 'kap 7. Virksomheten til det internasjonale valutafondet (IMF)'
Til toppen