Dokument

Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 726-747 av 747 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • T-1264 Gode steder

  01.01.1999 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gode steder (pdf) T-1264 ISBN 82-457-0235-8

 • Veileder i leverandørutvikling: Innhold

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veileder i leverandørutvikling Innhold linkdoc024005-990163#docForord linkdoc024005-990166innl#docInnledning linkdoc024005-9901661#doc1. Hva er leverandørutvikling? linkdoc024005-9901661.1#doc1.1 Forsyningsstrategi vs leverandørutvikling

 • Veileder i leverandørutvikling: Kapittel 4

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

 • Veileder i leverandørutvikling: Forord

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  FORORD Regjeringen har som mål å bidra til at offentlig sektor fungerer som et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Gjennom rammevilkår og konkrete tiltak kan myndighetene på alle nivåer, bidra til å forbedre konkurranseevnen til næringslivet,

 • Veileder i leverandørutvikling: Referanser og kontakter

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Referanser og kontakter Som næringsdepartement er vi opptatt av at oppdragsgivere utnytter de muligheter som foreligger på dette området til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig, det vil si medvirke til leverandørutvikling. Dette fordi vi tror

 • Veileder i leverandørutvikling: Innledning

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

 • Veileder i leverandørutvikling

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veileder Leverandørutvikling Offentlig sektor som konkurransefortrinn for næringslivet På denne siden kan du lese linkdoc024005-990165#docVeileder i leverandørutvikling Den kan også lastes ned i Adobe Acrobat format (PDF) Dette fordrer at du har en

 • Veileder i leverandørutvikling: Kapittel 3

  07.12.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

 • Radarsystemet Globus II

  06.12.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Brosjyren er utgitt av Forsvarets etterretningstjeneste og publisert på Forsvarsnett. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("http://www.fo.mil.no/etterretningsstab/globusii/index.html")

 • T-1267 Fortetting med kvalitet

  01.12.1998 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fortetting med kvalitet (pdf) T-1267 ISBN 82-457-0238-2 Lagt inn 28. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

 • The Defence Budget 1999. Summary

  03.11.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  The Defence Budget 2000. Summary. location.replace("/fd/html/bud99kort/eng/")

 • Defence procurement 1997

  07.07.1998 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/anskaffelser/eng/")

 • Næringsvennlige kommuner 1998-2001

  23.06.1998 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsvennlige kommuner 1998-2001 HVORFOR ET PILOTPROGRAM? Næringspolitikken skal ha et helhetlig perspektiv. Regjeringen legger opp til en næringspolitisk strategi som innebærer samordning og koordinering av alle politikkområder som påvirker hvor

 • Audiovisuell samproduksjonsavtale mellom regjeringen i Canada og regjeringen i Norge

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Audiovisual Coproduction Agreement between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of Norway

  02.04.1998 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Forsvarsbudsjettet 1998

  12.10.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/bud98kort/")

 • Strategisk plan for likestilling i Forsvaret

  03.06.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Estetikk i plan- og byggesaker

  01.04.1997 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette vedtok Stortinget ved endringer i plan- og bygningsloven (pbl) knyttet tilestetikk i mai 1995.

 • Overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling i Forsvaret 1996-2002

  05.02.1997 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Fylkesmannsboka

  24.10.1995 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fylkesmannsboka er en enkel orientering som både setter fylkesmannsembetene i et historisk lys, som beskriver nåsituasjonen og som gir antydninger om arbeidet framover.

 • T-1020 Sykling, helse og miljø

  17.07.1994 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  T-1020 ISBN 82-7243-978-6 Forord Formålet med dette heftet er å presentere eksisterende kunnskap om sykling, helse og miljø som et grunnlag for økt innsats i arbeidet med å stimulere flere til å sykle. Målgruppen er fagfolk innen helsevesenet,

 • Direktoratsboka

  22.05.1993 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  En orientering om arbeidet i direktoratene og om direktoratenes forhold til Regjering, Storting og andre forvaltningsorganer.

 • Side 30 av 30
 • Side 30 av 30