Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3 og § 8, jf. EØS-avtalen vedlegg I (Rdir 91/494/EØF, Rdir 91/495/EØF, Rdir 92/45/EØF, Kvedtak 94/984/EF, Kvedtak 96/659/EF, Kvedtak 97/183/EF, Kvedtak 2000/159/EF, Kvedtak 2000/585/EF, Kvedtak 2000/609/EF). Sist endret 27. september 2001.

Tilhørende lov

Til toppen