Historisk arkiv

Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3 og § 8, jf. EØS-avtalen vedlegg I (Rdir 91/494/EØF, Rdir 91/495/EØF, Rdir 92/45/EØF, Kvedtak 94/984/EF, Kvedtak 96/659/EF, Kvedtak 97/183/EF, Kvedtak 2000/159/EF, Kvedtak 2000/585/EF, Kvedtak 2000/609/EF). Sist endret 27. september 2001.

Tilhørende lov