Historisk arkiv

Forskrift om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, landbruksvikarer, daglige ledere og tillitsvalgte i avløserlag

Fastsatt av Landbruksdepartementet 11. desember 1998 i medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endret 18 juli 2000 nr. 783.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov