Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk-Russisk kvoteavtale for 1998

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

NR. 46/97
14. november 1997

Norsk-Russisk kvoteavtale for 1998

Etter møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Petrozavodsk denne uken, er Norge og Russland blitt enige om en kvoteavtale for 1998. Partene er enige om en totalkvote for norsk arktisk torsk på 654.000 tonn pluss 40.000 tonn norsk kysttorsk. Dette er en reduksjon på 196.000 tonn sammenlignet med 1997.

Totalkvoten for torsk for neste år fordeles med 313.000 tonn til Norge, 301.000 tonn til Russland og 80.000 tonn til tredjeland. Av tredjelandskvoten forutsettes 26.160 tonn å dekke tredjelands fiske i fiskevernsonen ved Svalbard.

Norge og Russland har avtalt en totalkvote for norsk arktisk hyse på 130.000 tonn, en reduksjon fra 210.000 tonn for inneværende år. Av dette får Norge 66.000 tonn og Russland 58.000 tonn. Tredjelandskvoten er fastsatt til 6.000 tonn.

I de norske kvotene av torsk og hyse inngår overføringer fra Russland på henholdsvis 6.000 tonn og 4.000 tonn. Norge er videre tildelt en kvote på 3.000 tonn reker i russisk sone.

Norge og Russland er enige om å opprettholde forbudet mot loddefiske i 1998.

Norge har tildelt Russland en kvote på 2.000 tonn snabeluer og 2.000 tonn steinbit. Russland er i tillegg tildelt bifangstkvoter på 1.500 tonn snabeluer og vanlig uer og 2.500 tonn sei i Norges økonomiske sone. Russland er videre tildelt 750 tonn reker i Jan Mayen-sonen og 50.000 tonn kolmule.

Norge og Russland er for øvrig enige om gjensidige bifangstkvoter på 3.000 tonn.

Norge tillater Russland å fange inntil 5.300 sel i Vesterisen, mens Norge kan fange inntil 5.000 sel i russisk sone i Østisen.

Norge og Russland er enige om å forlenge forbudet mot kommersielt fiske etter kongekrabbe. Omfanget av forskningsfangsten er foreløpig satt til 30.000 krabber, fordelt med 15.000 til hver av partene. Antallet vil imidlertid bli revurdert på et ekstraordinært møte i kommisjonen til sommeren.

Kommisjonen understreket sterkt behovet for økt forskningsinnsats på torsk og hyse i hele Barentshavet, noe som kan bidra til å redusere usikkerheten knyttet til bestandsanslagene. Det var videre enighet om å avholde et symposium over temaet «Utvikling av langsiktige beskatningsstrategier for fellesbestandene i Barentshavet».

Informasjonssjef Bernt Ellingsen, mob.tlf: 90 57 72 77

Lagt inn 17 november 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen