Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv H-28/99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Inntektssystemet 2000 for kommuner og fylkeskommuner - Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (1999-2000)

Inntektssystemet for 2000

for

kommuner og fylkeskommuner

Beregningsteknisk dokumentasjon til
St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Rundskriv H-28/99
Snr. 99/4095
4. oktober 1999

til innhold

VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG
VEDLEGG