Historisk arkiv

Barn og unge må være med

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 144/1999
Dato: 22.12.1999

Til pressen i Hedmark: Barn og unge må være med

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Hedmarksprosjektet 200 000 kroner til ”Barn og unges medinnflytelse i samfunnsprosesser”. Prosjektet skal utvikle en ”verktøykasse” med hefter, video og bildemateriell.

- Barn og unge må få anledning til å være med å bestemme mer i samfunnet. At ungdom får mulighet til å forme lokalmiljøet er avgjørende for om de vil velge å bosette seg der i framtida, sier politisk rådgiver Guri Størvold.

Hele prosjektet er beregnet å koste 550 000 kroner. Ved siden av Kommunal- og regionaldepartementet er det søkt om støtte fra Fylkeskommunen, Miljøverndepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Lagt inn 22. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen