Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Planlovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Planlovutvalget avga 13. mai 2003 sin utredning NOU 2003:14 til  Miljøverndepartementet med forslag til nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven. Planlovutvalget foreslår her enklere og bedre plan- og bygningslov, og  mener det er behov for bedre planlegging for å få mer ut av offentlige ressurser. Kommunale og regionale planer må målrettes og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Trangere økonomiske rammer i mange kommuner gjør det særlig viktig å prioritere innsatsen.

Mandatet for planlovutvalget tok utgangspunkt i St.meld nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk.

Utvalget hadde en funksjonstid på fire år og leverte to utredninger.

  1. NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven ble avlevert 31. januar 2001.
  2. NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II ble overrakt til miljøvernminister Børge Brende 13. mai 2003. Pressemelding fra utvalget da arbeidet var avsluttet 13.05.03 (pdf)

Bildearkiv

Planlovutvalget
Planlovutvalget. Fra venstre: Inger Lise Saglie, John Henrik Eira, Gunn Karin Karlsen, Hadle Nevøy, Lise Christoffersen, Hans Chr. Bugge (leder ) Marianne Svensli, Margrethe Toven, Arne Slettebøe, Karl Inge Rommen (Miljøverndep.), Torfinn Evensen. Ikke til stede: Eirik Akerlie, Audun Østerås. Foto: Hans Jacob Neumann, Miljøverndepartementet.