Historisk arkiv

Finansdepartementet får enklere navn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr. 167/1999
Dato: 3. desember 1999

Finansdepartementet får enklere navn

Kongen har i statsråd i dag bestemt at Finans- og tolldepartementet fra 1. januar 2000 skal hete bare Finansdepartementet. Årsaken er at det ikke lenger gir et riktig bilde av departementets hovedoppgaver å nevne ”toll” særskilt i navnet. Mens toll på 1800-tallet var den dominerende statsinntekten, er toll i 2000 anslått til å utgjøre 0,3 prosent av statens inntekter. Kortformen ”Finansdepartementet” har lenge vært brukt i daglig omtale. Navneendringen vil ikke ha betydning for Finansdepartementets fullmakter eller arbeidsoppgaver.

Finansdepartementets historie går helt tilbake til det regjeringsrådet som prins Christian Frederik opprettet 2. mars 1814, før Riksforsamlingen på Eidsvoll. Da fikk ”1ste Departement” ansvar for finans-, regnskaps- og skattesaker.

Sammenstillingen av ”finans” og toll” har vært i bruk i departementsnavnet siden like etter opprettelsen av den svensk-norske unionen høsten 1814. 30. november 1814 fikk ”5te Departement” ansvaret for finans-, handels- og tollsakene. Fra 1. januar 1819 var navnet ”Departementet for Finans-, Handels- og Toldvæsenet”, fra 1. januar 1846 ”Departementet for Finansene og Toldvæsenet” og fra 24. april 1906 har det - med ulik rettskrivning - vært ”Finans- og tolldepartementet”.

Lagt inn 3. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen