Historisk arkiv

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Kong Harald Vs trontale 1999-2000 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1999-2000 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 144.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Odd Roger Enoksen.
Stortinget, 2. oktober 1999.

Kilde: www.stortinget.no