Historisk arkiv

Informasjonspolitikk for statsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Mål, prinsipper og konsekvenser

Informasjonspolitikken staker ut kursen for statlig informasjonsvirksomhet ved å rette søkelyset mot de utfordringene og mulighetene som ligger i å bruke informasjon og kommunikasjon som virkemiddel for å nå virksomhetens mål.

Informasjonspolitikk for statsforvaltningenInformasjonspolitikken staker ut kursen for statlig informasjonsvirksomhet ved å rette søkelyset mot de utfordringene og mulighetene som ligger i å bruke informasjon og kommunikasjon som virkemiddel for å nå virksomhetens mål.

Målene og prinsippene informasjonspolitikken bygger på, er av allmenngyldig og tverrpolitisk karakter.

Informasjonspolitikk for statsforvaltningen - bokmål (PDF)