Historisk arkiv

Hovedstadsaksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 56/2002
Dato: 03.10.02

Hovedstadsaksjonen

Regjeringen foreslår et statlig bidrag på 15 mill. kroner til Hovedstadsaksjonen for å ruste opp Oslo sentrum i forbindelse med 100-årsjubileet for unionsoppløsningen i 2005.

- Byene står overfor store utfordringer når det gjelder levevilkår og miljø. Å bidra til et levende bymiljø hvor hensynet til områdets karakter og miljø blir ivaretatt, er derfor viktig, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Hovedstadsaksjonen har som målsetting å bidra til en omfattende opprusting av eiendommer/gater og torg mv. i sentrum av Oslo, frem mot 100- års jubileet for Unionsoppløsningen i 2005. Prosjektet er fremmet av selskapet Byfolk Oslo Sentrum AS og er basert på en et ”spleiselag” hvor staten, kommunen og private gårdeiere deltar. Det er i budsjettet for 2003 lagt opp til et statlig bidrag på 15 mill. kroner over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett.