Historisk arkiv

Finn Melbø ny ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49/2003
Dato: 04.07.2003
Kontaktperson: Informasjonssjef Lisa Bang, tlf. 22 24 49 58

Finn Melbø ny ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Finn Melbø er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Avdeling for omstilling og personalpolitikk.

Finn Melbø er 51 år og utdannet Cand.polit. fra Universitetet i Oslo, 1980.

Melbø har vært ansatt i departementet fra 1993 som avdelingsdirektør og fungerende ekspedisjonssjef.