Historisk arkiv

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Vedtak i klage fra Norske annonsørers forbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 6/2003
Dato: 31.01.2003

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Jan Halvorsen, 22 24 47 84

Vedtak i klage fra Norske Annonsørers Forbund

Arbeids- og administrasjonsdepartementet gir Norske Annonsørers Forbund medhold i deres klage på Konkurransetilsynets vedtak om dispensasjon for en avtale om 3 % formidlingsprovisjon mellom Mediebedriftenes landsforening og mediebyråene. Avtalen kan etter departementets oppfatning hindre en effektiv konkurranse i markedet for annonseplass i avisene.

Etter departementets oppfatning foreligger det ikke tilstrekkelig grunnlag for dispensasjon med hjemmel i konkurranseloven § 3 – 9. Departementet er imidlertid klar over at det tidligere har vært gitt omfattende dispensasjoner for utstrakt samarbeid på dette området. Derfor gir departementet Mediebedriftenes landsforening og mediebyråene 6 måneder fra vedtaksdato 31. januar 2003 til å innrette seg etter vedtaket. Departementet vil også be Konkurransetilsynet om å følge opp de aktuelle markedene og eventuelt vurdere tiltak for å sikre konkurransen på dette området.


Vedtaket med saksframstilling