Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åker gård i Hamar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 28/2004
Dato: 08.06.04

Åker gård i Hamar

Arbeids- og administrasjonsminister Morten Meyer har tatt initiativet til at staten kjøper Åker Gård i Hamar. All tvil om fremtidig eierskap til dette kulturhistorisk unike stedet er derfor ryddet av veien. Statsbygg kjøper gården fra Forsvarsbygg til takst, 22 millioner kroner. Hensikten med kjøpet er å bruke eiendommen til offentlige formål og å ivareta almenhetens interesse med et svært spesielt sted.

Åker gård har en imponerende historie. Det var kongsgård på Hedemarken i vikingtiden inntil Harald Hardråde flyttet markedsplassen fra Åker til Storhamar i 1046 og med det la grunnlaget for Hamar-kaupangen som nytt maktsenter i distriktet. Åker tilhørte kirken fra 1237 og i de neste 300 årene. Under svenskenes angrep på Hamar i 1567 ble Åker tvunget til å avgi troskapsed til svenskekongen. I godseierperioden fra 1570 til 1647 ble Åker bestyrt av Mogens Svale som den første og Henrik Bjelke som den siste av kongens lensherrer. I 1647 gikk gården over i privat eie ved at generalmajor Georg Reichwein fikk Åker i gave. I 1751 ble Åker overtatt av Todderud-familien, som hadde den i sitt eie i 180 år. I nyere tid har Åker vært eid av forskjellige private og Vang kommune. Etter 1946 har Åker vært forvaltet og eid av Forsvaret.