Historisk arkiv

Statskjøps fremtidige rolle og organisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utredningens formål har vært å drøfte virksomhetskritiske problemstillinger og strategiske veivalg knyttet til Statskjøps fremtidige tjenesteproduksjon, kundeorientering, lokalisering, mulige finansieringsformer og tilknytningsform.

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet medio August 2001.

For å lese pdf-filer trenger du en "Acrobat Reader".
Dette programmet kan lastes ned gratis fra Acrobat Readers hjemmeside