Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Veileder til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Denne veiledningen handler om hvordan forvaltningen skal legge til rette for å kommunisere elektronisk i forbindelse med saksbehandling og forvaltningsvirksomhet på en måte som er brukervennlig, effektiv og tilstrekkelig sikker. Veiledningen knytter seg til en ny forskrift til forvaltningsloven.

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen trådte i kraft 1. juli 2002. Formålet med forskriften har vært å utarbeide et felles regelverk som legger rammene for sikker og effektiv bruk av elektronsk kommunikasjon med og i forvaltningen. Forskriften skal fremme forutsigbarhet og fleksibilitet, samt legge til rette for samordning av sikre og hensiktsmessige tekniske løsninger.

Statskonsult har utarbeidet en veileder til forskriften. Veilederen inneholder en generell introduksjon til temaet ”elektronisk kommunikasjon”, samt forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.


Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen
ble endret juni 2004.
Ny veileder vil komme i løpet av 2005.
Den generelle delen i den gamle veiledningen, som tar for seg prinsipper mv, er også relevant ift. den nye forskriften.