Historisk arkiv

Regjeringen Bondevik II

Overføring av ubrukt bevilgning til 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

R-1/2005

Overføring av ubrukt bevilgning til 2005

Rundskriv R-1/2005 (pdf-format)

Oversikt som viser overgangen mellom kontoplan for 2003 og år 2004 (pdf-format)