Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

I-0936 B

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Til deg som vurderer abort

Denne brosjyren kan lastes ned i PDF-format her

Til deg som vurderer abort

Dette er en brosjyre til deg som vurderer om du skal avbryte eller fullføre svangerskapet. Brosjyren gir informasjon om hvor du kan henvende deg for å få opplysninger, veiledning og rådgivning.

Abortloven gir deg rett til selv å kreve abort innen utgangen av tolvte svangerskapsuke (84 dager). Du må framsette krav om å få utført abort gjennom en lege. Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og eventuelle komplikasjoner. Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir, dersom du velger å fullføre svangerskapet. Du trenger ikke å begrunne valget ditt, og velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte svangerskapet kan være en svært vanskelig avgjørelse. For å være mest mulig sikker når du velger, kan det være nyttig å snakke med noen om dette. Undersøkelser viser at de fleste i din situasjon snakker med partneren sin, med nære venner eller familie. Dette er vanligvis mennesker som kjenner deg og din situasjon, og som du har tillit til.

Noen ganger kan det være vanskelig å drøfte med dine nærmeste om du skal avbryte eller fullføre svangerskapet. Det finnes da en rekke institusjoner og offentlige instanser du kan henvende deg til. Private organisasjoner gir også tilbud om samtaler og rådgivning.

Nedenfor finner du en liste over hvem du kan henvende deg til for å få informasjon, samtaler og rådgivning.

Offentlige tilbud om råd og veiledning

 • Du kan rådføre deg med legen din, som har taushetsplikt. Legen kan gi informasjon om den støtten samfunnet kan gi dersom du velger å beholde barnet. Du kan også få råd om hvor du kan henvende deg videre for å diskutere valget du står overfor. Aktuelle steder kan være familierådgivningskontoret, helsestasjonen, sosialkontoret eller hos en prest. Enkelte sykehus har egne rådgivere som kan hjelpe deg.
 • I mange kommuner er det opprettet helsestasjoner for ungdom, vanligvis opptil 20 år, som spesielt driver med veiledning om graviditet og prevensjon.
 • På trygdekontoret kan du få opplysninger om trygderettigheter. Fødsel og omsorg for små barn gir deg rett til økonomiske støtteordninger gjennom folketrygden og barnetrygden. Det finnes trygdekontor i alle kommuner. Trygdeetaten har også egne internettsider, www.trygdeetaten.no
 • Dersom du allerede har begjært abort, kan du be om veiledning ved sykehuset. Legene ved sykehuset har samme plikt til å gi informasjon som legene i primærhelsetjenesten. Sykehuset kan henvise deg til sosionom eller andre rådgivere.
 • Fylkesmannen gir opplysninger om adopsjon. Hvis du vil fullføre svangerskapet og vurderer adopsjon, kan du få nærmere opplysninger her.

Frivillige organisasjoner

Stiftelsen Amathea – Veiledningstjeneste for gravide har en rådgivningstjeneste for gravide. Her kan de som ønsker det komme til samtaler. Stiftelsen Amathea får økonomisk støtte fra det offentlige til å drive virksomheten, og tjenesten er gratis. Amathea er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som gir profesjonell rådgivning over hele landet.

Telefon 815 32 005 
www.amathea.no

Klinikk for seksuell opplysning (KSO) er en frittstående organisasjon som ligger sentralt i Oslo. Virksomheten finansieres gjennom det offentlige, hovedsakelig Oslo kommune. KSO tilbyr gratis veiledning om seksualitet, prevensjon og abort fra lege, sykepleier eller psykolog. Klinikken ligger i Hammerfestgt. 1, og er åpen mandag – torsdag fra kl. 16.00 til kl. 20.00.

Telefon 23 22 80 60 (kl. 09.00 – 15.00)
www.seksuellopplysning.no

Telefon for seksuell helse er en landsdekkende rådgivningstelefon som drives av Senter for ungdom, seksualitet og samliv (SUSS) på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Du betaler kun nærtakst for samtalen uansett hvor i landet du ringer fra, og du kan være anonym hvis du ønsker det. Du kan få råd og veiledning bl.a. om prevensjon, graviditet og abort. Telefonen betjenes av leger, og er åpen mandag – torsdag kl. 17.00 – 20.00.

Telefon 810 02 244

Se også brosjyrene «Om abortloven» og «Rutiner ved svangerskapsavbrudd».

Andre informasjonsbrosjyrer utgitt
av Sosial- og helsedepartementet

 • Om abortloven
  Brosjyre som gir oversikt over lov om svangerskapsavbrudd av 13. juni 1975, nr. 50. I-0935 B
 • Rutiner ved svangerskapsavbrudd
  Brosjyre som beskriver rutiner ved svangerskapsavbrudd før utgangen av 12. svangerskapsuke. I-0937 B
 • Rutinemessig ultralydundersøkelse av gravide
  Brosjyre om det rutinemessige tilbudet om ultralydundersøkelse i svangerskapet. 1-0999 B
 • Genetisk fosterdiagnostikk
  Brosjyre om hvem som kan få tilbud om genetisk fosterdiagnostikk i svangerskapet og hva denne undersøkelsen innebærer. I-0998 B
 • Til deg som er pasient eller pårørende
  Brosjyre om pasientrettigheter. I-1000 B
 • Fritt sykehusvalg
  Folder om fritt sykehusvalg. I-1005 B