Historisk arkiv

Unge personer med nedsatt funksjonsevne i alders- eller sykehjem - forslag til tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe (Sosialdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund)

Unge personer med nedsatt funksjonsevne i alders- eller sykehjem – forslag til tiltak.

Rapport fra arbeidsgruppe (Sosialdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund)

Rapporten foreligger i wordformat og kan lastes ned her