Historisk arkiv

"Realfag, naturligvis"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Strategi for styrking av realfagene 2002 - 2007

”Realfag, naturligvis!”

Strategi for styrking av realfagene

2002-2007

KOMPETANSE – MOTIVASJON – REKRUTTERING

Redigert versjon av januar 2005 (pdf)

Strategien skal bidra til å

styrke kompetansen i realfag hos elever, og lærere, hos ledere og arbeidstakere i arbeidslivet og hos allmennheten

bedre motivasjonen hos elever og lærere når det gjelder realfag i utdanningen og å øke rekrutteringen til utdanning i realfag

få frem nytteverdien av realfagene for videre utvikling av vårt velferdssamfunn og skape mer positive holdninger til realfag blant allmennheten