Historisk arkiv

Regjeringen Bondevik II

Kultur for deling - strategi for utdanningsportaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Kultur for deling - strategi for utdanningsportaler

Departementet har nylig vedtatt en samlet portal strategi for utdanningssektoren 2004 -2008 "Kultur for deling". Strategien er en del av departementets satsing på IKT i utdanningssektoren, ”Program for digital kompetanse 2004-2008”.

Strategiens hovedformål er å legge til rette for økt gjenbruk og deling av nettbaserte tjenester og innhold rettet mot utdanningssektoren. Dette vil bidra til større brukervennlighet, bedre resursutnyttelse og bedre arbeidsdeling. Portalene kan unngå overlapping av innhold og tilstrebe løsninger som gir mest mulig komplett informasjon til brukerne.

Departementet vil i løpet av våren opprette en samarbeidsgruppe for utdanningsportaler, under ledelse av Utdanning.no, som vil arbeide for å sette i verk tiltakene i strategien.

Les hele rapporten (pdf)