Historisk arkiv

OECD Thematic Review of Tertiary Education - Background Report for Norway

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

OECD vedtok i 2003 å foreta en gjennomgang av høyere utdanning i en rekke land. Norge, som er det første landet, hadde besøk av OECDs evalueringskomité 7.-16. mars 2005.

OECD Thematic Review of Tertiary Education

Country Background Report for Norway

OECD vedtok i 2003 å foreta en gjennomgang av høyere utdanning i en rekke land. Norge, som er det første landet, hadde besøk av OECDs evalueringskomité 7.-16. mars 2005. I forbindelse med gjennomgangen skal hvert land også utarbeide en nasjonal bakgrunnsrapport. Den norske rapporten finner du her (pdf-fil)

Klikk her for trykket versjon av rapporten i pdf-format (3 MB)

----------------------------
Oppdatert 31.03.06