Historisk arkiv

Nå har du LOV til å spørre og krav på å få svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøinformasjonsloven

Miljøinformasjonsloven gir deg rett til å spørre om hvordan produkter du kjøper er produsert og hva de inneholder. Du har krav på å få svar. Får du ikke svar eller er du ikke fornøyd med svaret, kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. Hvis du spør kan du beskytte deg mot helse- og miljøskade, påvirke bedrifter til å ta større ansvar for miljøet og dermed bidra til å verne miljøet. Denne brosjyren hjelper deg til å finne ut hvordan du skal gå frem.”

Publikasjonskode T-1435
ISBN 82-457-0384-2