Historisk arkiv

Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering på storfe og svin

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22.01.2002 i medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i Jordlovens § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov