Historisk arkiv

Forskrift om miljøplan

Fastsatt av Landbruksdepartementet 15.01.03 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 lov om jord (jordlova) §§ 3 og 18.

Forskrift om miljøplan

Fastsatt av Landbruksdepartementet 15.01.03 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 lov om jord (jordlova) §§ 3 og 18.

Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov