Historisk arkiv

Forskrift om endring i forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. februar 2005 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600.

I

§ 5 andre ledd skal lyde:

For de varer i vedlegg 1 som er markert med « * » i kolonne 4, skal Statens landbruksforvaltning fastsette nedsatt tollsats. Nedsatt tollsats skal fastsettes slik at norsk vare får en preferanse i forhold til importvare. Tollsatsen settes lik prisdifferansen tillagt 15% av denne differansen. Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra denne satsen.

§ 5 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Det kan gis tollnedsettelser til blandinger under varenummer 08.11.9008, blandingspulper under varenummer 20.07.9904/.9905/.9909 og blandingssaft/konsentrat under varenummer 20.09.9000, dersom produktet inneholder mindre enn 40 vektprosent av råvarene i vedlegg 1 og/eller 2.

§ 5 femte ledd skal lyde:

For kokte/varmebehandlede pulper under varenummer 20.07.9904/.9905 ikke nevnt i vedlegg 1 og/eller 2 eller fjerde ledd til denne paragraf, settes tollsatsen lik 1,60 kr/kg.

§ 5 sjette ledd skal lyde:

For kokte/varmebehandlede pulper under varenummer 20.07.9909 ikke nevnt i vedlegg 1 og/eller 2 eller fjerde ledd til denne paragraf, settes tollsatsen lik 0,34 kr/kg.

II

Vedlegg 1 skal lyde:

Vedlegg 1. Grønnsaker, bær og frukt, tollnedsettelser etter § 5:

Vareslag

1

Tollvarenummer

2

Produkt

3

Nedsatt tollsats

4

Sølvløk

07.03.1019/.29

Sølvløk, frisk

-

 

07.10.8050

Sølvløk, fryst

*

Sukkererter

07.08.1000

Sukkererter, frisk

-

 

07.10.2100

Sukkererter, fryst

*

Stangselleri

07.09.4010/.4020

Stangselleri, frisk

-

 

07.10.8060

Stangselleri, fryst

*

Dill

07.09.9099

Dill, frisk

-

Minigulrot/pariserrot

07.10.8091

Minigulrot, fryst

*

 

07.10.8091

Pariserrot, fryst

*

Tomatterninger

07.10.8099

Tomatterninger, fryst

*

Kirsebær/moreller

08.09.2001/.2009

Kirsebær, moreller, frisk

-

 

08.11.9003/9008

Kirsebær, moreller, fryst

*

 

20.07.9905/.9909

Kirsebærpulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8093

Kirsebærsaft/-konsentrat

*

Rips

08.10.3020

Rips, frisk

-

 

08.11.2001/.2008

Rips, fryst

*

 

20.09.8099

Ripssaft/-konsentrat

*

Stikkelsbær

08.10.3030

Stikkelsbær, frisk

-

 

08.11.2001/.2008

Stikkelsbær, fryst

*

 

20.09.8099

Stikkelsbærsaft/-konsentrat

*

Bjørne-, logan-, morbær

08.11.2001/.2008

Bjørnebær m.fl., fryst

*

 

20.07.9905/.9909

Bjørnebærpulp m.fl., kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8099

Bjørnebærsaft/-konsentrat m.fl.

*

Boysenbær

08.11.9008

Boysenbær, fryst

*

Tyttebær

08.11.9001

Tyttebær, fryst

*

Multer

08.11.9002

Multer, fryst

*

Blåbær

08.11.9004

Blåbær, fryst

*

 

20.07.9905/.9909

Blåbærpulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8099

Blåbærsaft/-konsentrat

*

Bringebær

20.07.9905/.9909

Bringebærpulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8091

Bringebærsaft/-konsentrat

*

Jordbær

20.07.9905/.9909

Jordbærpulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8092

Jordbærsaft/-konsentrat

*

Skogsbær

20.07.9905/.9909

Skogsbærpulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.9000

Skogsbærsaft/-konsentrat

*

Solbær

20.07.9905/.9909

Solbærpulp, kokte/varmebehandlede

*

Plomme

08.11.9008

Plommer, fryst

*

 

20.07.9905/.9909

Sviskepulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8099

Plommesaft/-konsentrat

*

Pære

20.07.9905/.9909

Pærepulp, kokte/varmebehandlede

*

 

20.09.8099

Pæresaft/-konsentrat

*

III

I vedlegg 2 skal vareslag ”Epler” lyde:

Epler

08.11.9008

Epler, fryst

 

20.09.7100/.7900

Eplesaft/-konsentrat

Epler

20.07.9905/.9909/20.08.9901

Eplepulp, kokte/varmebehandlede

IV

Denne forskriften trer i kraft straks.