Historisk arkiv

SOLVIT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

SOLVIT er et EØS nettverk der en stat på vegne av bedrifter og borgere tar opp problemstillinger disse møter i kontakt med statsforvaltningene i en av de andre EØS statene.

EUs indre marked gir deg mange muligheter. Bedrifter gis tilgang til ett nytt marked og borgere får mulighet til å bo, arbeide eller studere i ett annet EØS land.

Vanligvis fungerer det indre marked bra, men iblant kan problemer oppstå. SOLVIT er etablert for å gi deg mulighet til en uformell og effektiv måte å løse problemet.