Historisk arkiv

Departementsråd Tor Saglie skal lede den nye arbeids- og velferdsetaten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tor Johan Saglie ble i statsråd i dag utnevnt til leder av interimsorganisasjonen for den nye arbeids- og velferdsetaten som han skal lede når den etableres annet halvår 2006. Saglie kommer fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor han har vært departementsråd siden 2003 (05.08.05)

Pressemelding

Nr.: 57
Dato: 05.08.05

Departementsråd Tor Saglie skal lede den nye arbeids- og velferdsetaten

Tor Johan Saglie ble i statsråd i dag utnevnt til leder av interimsorganisasjonen for den nye arbeids- og velferdsetaten som han skal lede når den etableres annet halvår 2006. Saglie kommer fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor han har vært departementsråd siden 2003.

Den nye direktøren vil knytte til seg trygdedirektør Arild Sundberg og arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke som assisterende direktører. -Jeg er stolt over å kunne presentere et lederteam som har den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å lykkes med en så stor omstilling, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en kommentar. Med personene på plass har vi lagt en av de viktige premissene for reformen. Nå starter arbeidet med å gjennomføre intensjonene om flere i arbeid og færre som mottar trygdeytelser.

-En organisering av tjenestene som i større grad enn i dag vil bidra til å sette den enkelte bruker i sentrum og målrette innsatsen på tvers av det som tidligere har vært den enkelte etats ansvar. Det skal bli enklere å kunne henvende seg ett sted – en dør for hver kommune – og tilbudet til brukeren skal være målrettet. Dette handler til syvende og sist om respekt og verdighet for den enkelte, sier statsråden.

Saglie er 56 år og utdannet Cand.polit med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 1976. Han vært universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i tolv år og

kommunaldirektør i Oslo kommune. Saglie har bred erfaring fra statlig sektor både som stipendiat/forsker og leder. Han har hatt saksbehandler- og lederjobber i flere departementer, og har siden 2003 vært departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet. Han har god erfaring fra ledelse av større organisasjoner, samt erfaring fra reform- og omstillingsarbeid i disse.

Interimsorgansiasjonen vil bli etablert fra 22. august. Nanna Stender blir fungerende trygdedirektør og Yngvar Åsholt fungerende arbeidsdirektør. Den nye arbeids- og velferdsetaten vil bli etablert fra annen halvdel av 2006. Trygdeetaten og Aetat vil samme tid bli avviklet. Så lenge Aetat og trygdeetaten eksisterer, vil disse ha ansvaret for den løpende virksomheten.

For brukerne skal det være normal drift i interimsperioden.