Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Jobbing uten mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Jobbing uten mobbing

Forebygging og bekjempelse av mobbing i arbeidslivet er en hjertesak for regjeringen, sa statssekretær Helge Eide i sitt innlegg på fagseminar om satsningen mot mobbing i arbeidslivet (06.06.05)

Jeg vil gjerne få begynne med å si tusen takk for invitasjonen! Jeg setter stor pris på å få lov til å avfyre startskuddet for denne viktige delen av satsningen mot mobbing i arbeidslivet!

Forebygging og bekjempelse av mobbing i arbeidslivet er en hjertesak for regjeringen, men vi som sitter i departementskorridorene har ingen mulighet til å nå ut med den informasjon, opplæring og konkrete bistand som er nødvendig for å sette tilstrekkelig søkelys på mobbing, og bidra til holdningsendringer og økt fokus på denne problemstillingen ute i den enkelte virksomhet. Her er vi helt avhengige av dere som er til stede her i dag: Nøkkelpersoner fra Arbeidstilsynet, bedriftshelsetjenesten og Trygdeetatens Arbeidslivssenter. Innenfor disse fire veggene sitter det samlet en enorm kunnskap om de ulike aspektene ved mobbing i arbeidslivet; helseeffektene av mobbing, og hvordan mobbing best kan forebygges og håndteres.

Mens arbeidet med utforming av plan for forebygging og håndtering av mobbing i arbeidslivet pågikk i 2004 mottok både statsministeren og arbeids- og sosialministeren mange brev fra personer som fortalte sine historier om opplevd mobbing i arbeidslivet, og takket for at regjeringen nå satte dette på dagsorden. Det har gitt inntrykk å lese disse brevene, som viser at det å oppleve å bli mobbet på jobben kan sette dype spor i et menneske, og sågar gjøre at man mister både troen på seg selv og sin egen verdi, og i noen tilfeller også mister evnen til å fortsette som en aktiv deltaker i arbeidslivet, og ender opp som langtidssykemeldt eller uføretrygdet. Dette er tragisk både for det norske arbeidsliv og for den enkelte som rammes, og en situasjon vi må gjøre alt vi kan for å forhindre. Derfor er forebygging av den aller største betydning. Og for at arbeidsgivere og verneombud og andre aktører i arbeidslivet skal makte å forebygge mobbing på den enkelte arbeidsplass trenger de verktøy. De trenger rett og slett hjelp for å vite hvilke ende de skal begynne i. Det er ikke alltid viljen det står på – mange arbeidsgivere ønsker å gjøre alt de kan for å forhindre at mobbing skjer på egen arbeidsplass, men de føler seg hjelpeløse når det gjelder hvordan de skal gå frem. Dersom arbeidstakerne trenger nye kontorstoler og bedre belysning er det stort sett greit å forholde seg til og uproblematisk å gjøre noe med. Men mobbing er noe annet. Mobbing handler om mennesker – om menneskelig adferd og om menneskelige reaksjoner og psykologiske prosesser – og mange bedriftsledere vil føle seg fremmede og usikre når de blir stilt overfor denne typen problemer. Da kan letteste utvei bli å forsøke å overse det og håpe på at det går over av seg selv, mens følgen av en slik strategi som oftest bare er at problemet eskalerer og blir enda vanskeligere å håndtere. Derfor er økt kunnskap av essensiell betydning i bekjempelsen av mobbing.

Og jeg ser at Arbeidstilsynet kaller denne dagen et fagseminar for arbeidslivets ”hjelpere”. Dette er et godt og dekkende begrep for den rollen dere som myndighetsrepresentanter og bedriftshelsepersonell har i relasjon til mobbing i arbeidslivet. Dere kan ikke bekjempe all mobbing, men dere kan hjelpe de som trenger hjelp – om det er arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud eller mobbeoffer. Målet er at virksomhetene selv skal kunne håndtere de utfordringene de står overfor når det gjelder mobbing på arbeidsplassen, og at både Arbeidstilsynet, trygdeetaten og bedriftshelsetjenesten skal gjøre seg selv overflødige i så stor grad som mulig i fordi virksomhetene rett og slett greier å håndtere det selv, før det blir et arbeidsmiljøproblem som hører hjemme hos dere - ”hjelperne”.

Dere som er til stede her i dag har således en helt sentral oppgave i å forsøke å nå ut til flest mulig på en måte som gjør mobbing i arbeidslivet mindre mystisk og vanskelig, og mer gjenkjennelig, forståelig og håndterlig. Verken myndighetene eller bedriftshelsetjenesten har mulighet til å forhindre et hvert tilløp til mobbing i arbeidslivet. Et mål om nullforekomst ville være umulig å nå.

Nøkkelordet er derfor null toleranse. Et arbeidsliv med nulltoleranse for mobbing er et arbeidsliv preget av kunnskap og åpenhet. Det er dit vi vil. Og på veien mot et arbeidsliv med nulltoleranse for mobbing er den innsatsen dere legger ned i satsningen ”Jobbing uten Mobbing” av helt grunnleggende betydning. Mye har vært forsøkt på dette området uten at man har sett positive langtidseffekter i særlig grad. Ved å samle alle gode krefter i arbeidet mot mobbing har vi nå virkelig en anledning til å gjøre en forskjell. ”Jobbing uten Mobbing” vil ikke bli en døgnflue. Den innsatsen dere legger til grunn nå vil sette varige spor i arbeidslivet.

Jeg vet at Arbeidstilsynet er godt i gang med operasjonaliseringen av kampanjen, og at dette seminaret er starten på et tett og nært samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Trygdeetatens arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenestene rundt om i landet, når det gjelder utarbeidelse og iverksettelse av ulike tiltak i satsningen.

Jeg har stor tillit til at dere som er her i dag – ved hjelp av den kunnskap og erfaring dere besitter, og gjennom det videre samarbeidet dere imellom – vil lykkes i å bringe arbeidslivet mange skritt nærmere målet om et arbeidsliv preget av nulltoleranse mot mobbing.

Både statsråden og jeg selv følger med stor interesse med i arbeidet med ”Jobbing uten Mobbing”, og jeg ønsker dere lykke til fremover i dette viktige arbeidet!

Jeg håper dere alle får et fruktbart og lærerikt fagseminar!

Til toppen