Historisk arkiv

Regjeringen vil ha 40 prosent kvinner i styrene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

- Regjeringen vil ha minst 40 prosent av begge kjønn i bedriftenes styrer og er innstilt på å lovregulere dette. Nå sørger vi først for at dette kommer i orden i de statlige og halvstatlige selskapene innen ett år. Næringslivets aktører får en frist på vel tre år på seg til å få en tilsvarende representasjon på plass i almen-aksjeselskapene, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. (08.03.02)

Pressemelding

Nr.: 02013
Dato: 07.03.02
Kontakt: Informasjonssekretariatet - 22 24 24 07

Regjeringen vil ha 40 prosent kvinner i styrene

- Regjeringen vil ha minst 40 prosent av begge kjønn i bedriftenes styrer og er innstilt på å lovregulere dette. Nå sørger vi først for at dette kommer i orden i de statlige og halvstatlige selskapene innen ett år. Næringslivets aktører får en frist på vel tre år på seg til å få en tilsvarende representasjon på plass i almenaksjeselskapene, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Regjeringen har i dag besluttet følgende tiltak for å oppnå målsettingen om bedre representasjon av kvinner i selskapenes styrer:

  1. Regjeringen vil sørge for minst 40 prosent av begge kjønn i styrene for alle statsforetak, statlige særlovselskap og statlige aksjeselskap i løpet av ett år.
  1. Regjeringen er innstilt på å lovregulere tilsvarende i almenaksjeselskapene i løpet av 2005 og vil legge frem en sak for Stortinget om dette. Regjeringen vil utrede lovutkast i løpet av 2002.
  1. Regjeringen vil invitere til en samarbeidsavtale med nærings- og arbeidslivets organisasjoner, med sikte på en opptrapping av kvinnerepresentasjonen i almenaksjeselskapenes styrer. Dersom den ønskede representasjon oppnås gjennom en slik avtale vil regjeringen ikke iverksette loven. Loven skal inneholde en bestemmelse om at den i så fall bortfaller.