Historisk arkiv

Stortingsmelding om oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge lagt frem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

- Dette er den første samlede melding om barne- og ungdomspolitikk som er lagt frem i Norge. Et hovedperspektiv i meldingen er barn og unge som ressurs, sa barne- og familieminister Laila Dåvøy da hun la fram stortingsmeldingen.(28.06.02)

Pressemelding

Nr.: 02044
Dato: 28.06.02

St.meld. nr 39 Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge lagt frem:

- Styrk foreldreansvaret og øk barn og unges deltakelse!

- Dette er den første samlede melding om barne- og ungdomspolitikk som er lagt frem i Norge. Et hovedperspektiv i meldingen er barn og unge som ressurs. Å styrke barn og unges deltakelse og innflytelse er gjennomgående i hele meldingen, sa barne- og familieminister Laila Dåvøy da hun fredag la fram stortingsmeldingen om barn og ungdoms oppvekst- og levekår.

- Barn og unge utgjør en fjerdedel av Norges befolkning. Vi har i det siste tiåret etter FNs barnekonvensjon også fått økt fokus på barn og unges rettigheter. Nå skal barnekonvensjonen innarbeides i norsk lov. Barndommen er en livsfase med egen verdi, ikke bare en forberedelse til "det virkelige livet". Dette baserer vi vår barne- og ungdomspolitikk på og derfor er det viktig at vi også får økt samspill mellom offentlig og frivillig sektor. Dette vil kunne skape økt deltakelse, mangfold og ansvar.

- I en tid da vi opplever endringer i familiemønster og samlivsbrudd mener vi at familiens betydning er blitt viktigere for oppveksten. Meldingen viser til mange tiltak for å styrke foreldreansvaret, blant annet samarbeid mellom skole og hjem.

Spesielle behov

- De fleste norske barn og ungdommer har gode oppvekst- og levekår. Men det er barn og unge som har behov for ekstra støtte og hjelp for å få like gode muligheter som flertallet. Denne meldingen omtaler også tjenester og tiltak for barn og unge med spesielle behov, som for eksempel økt bemanning i psykisk helsevern og arbeid mot seksuelle overgrep og utnytting, sa Dåvøy.

Flere ungdommer inn i styrer og råd

- Jeg oppfordrer kommunene til å ha egne ungdomskontakter og ønsker meg flere ungdommer inn i styrer, råd og utvalg. Først og fremst vil jeg utfordre statlige instanser til å bruke de ressursene som ungdom representerer, sa Dåvøy. Statsråden ønsker å utpeke en årlig barne- og ungdomskommune som har utmerket seg på god tilrettelegging for barn og ungdom.

Stortingsmelding nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Viktige satsingsområder i stortingsmeldingen