Historisk arkiv

Dåvøy vil gjøre det tryggere å kjøpe bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Det skal bli tryggere for forbrukerne på boligmarkedet. Boligtakstutvalget, som ble nedsatt av barne- og familieministeren, overleverte i dag sine forslag. (31.08.05)

Pressemelding

Nr.: 05080
Dato: 31.08.2005

Nye utvalgsrapport om boligtakst

Dåvøy vil gjøre det tryggere å kjøpe bolig

Det skal bli tryggere for forbrukerne på boligmarkedet. Boligtakstutvalget, som ble nedsatt av barne- og familieministeren, overleverte i dag sine forslag. Utvalget går blant annet inn for obligatorisk tilstandsrapport ved salg av bolig gjennom eiendomsmegler/advokat. En slik rapport skal etter forslaget bare kunne utarbeides av en offentlig godkjent boligtakserer.

- Boligkjøperne får i dag lite informasjon om tilstanden på boligene som tilbys. Det er viktig å få frem eventuelle feil og mangler ved boligen så tidlig som mulig i salgsprosessen. Forslaget om at boliger som legges ut for salg gjennom eiendomsmeglere/advokater skal ha en tilstandsrapport er derfor interessant. Dette kan være med på å dempe konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig. Samtidig er det viktig at de som skal utarbeide tilstandsrapporten har nødvendige kvalifikasjoner for dette arbeidet, sier Barne – og familieminister Laila Dåvøy.

Statsråden mener at en offentlig godkjenningsordning for denne yrkesgruppen, slik utvalget går inn for, kan være en vei å gå. I dag kan enhver opptre som takstmann, uten at det er noen offentlig kontroll med om vedkommende er kvalifisert.

Utvalget foreslår videre tiltak for å rydde opp i de ulike arealbegrepene som brukes ved oppmåling og markedsføring av boliger. Det foreslås blant annet at boligenes størrelse angis i ”bruksareal”, og at begrepet ”boligareal” ikke lenger skal brukes.

Deler av forslaget vil bli gjenstand for høring.

Boligtakstutvalgets rapport finnes i sin helhet på Barne- og familiedepartementets hjemmesider :

http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/bfd/004051-220021/dok-bn.html