Historisk arkiv

Forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familieminister Laila Dåvøy fikk tirsdag 5. juli overlevert forslag til revidert rammeplan for barnehagen. (05.07.05)

Pressemelding

Nr.: 05066
Dato: 05.07.05

Forslag til revidert rammeplan for barnehagen overlevert

Barne- og familieminister Laila Dåvøy fikk tirsdag 5. juli overlevert forslag til revidert rammeplan for barnehagen. – Rammeplanen er et svært viktig dokument som blant annet gir foreldrene informasjon og kunnskap om hva barnehagen skal gi barna, sier Dåvøy.

En arbeidsgruppe, ledet av professor Thomas Moser ved Høgskolen i Vestfold, har utarbeidet forslag til en revidert rammeplan med utgangspunkt i ny barnehagelov. Rammeplanen utdyper barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver. Rammeplanen er et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag for myndighetenes tilsyn med virksomheten. Mandatet har lagt til grunn at de sentrale prinsippene i gjeldende rammeplan fra 1. desember 1995 skal videreføres. Rammeplanen skal fortsatt ha status som forskrift til barnehageloven.

I sitt utkast til revidert rammeplan for barnehagen foreslår arbeidsgruppen blant annet seks fagområder barnehagene skal arbeide med i løpet av et barnehageår:

- Språk, tekst og kommunikasjon
- Nærmiljø og samfunn
- Estetiske fagområder
- Religion, etikk og filosofi
- Natur, miljø og teknikk
- Kropp, bevegelse og helse

- Jeg takker gruppen og dens leder for det omfattende arbeidet som er gjort. Vi vil ta med arbeidsgruppens vurderinger i vårt videre arbeid. Pa bakgrunn av dette skal vi utarbeide forslag til ny rammeplan. Forslaget vil bli sendt på bred høring i løpet av høsten, sier Dåvøy.

Forslag til revidert rammeplan for barnehagen (PDF)
Informasjon om mandat og gruppens sammensetning