Historisk arkiv

Klar, ferdig, gå - Tyngre satsing på de små

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Rapporten fra arbeidsgruppen om kvalitet i barnehagesektoren ble overlevert barne- og familieminister Laila Dåvøy av utvalgets leder professor Frode Søbstad fredag 18. mars. (18.03.05)

Pressemelding

Nr.: 05031
Dato: 18.03.05

Klar, ferdig, gå - Tyngre satsing på de små

Rapporten fra arbeidsgruppen om kvalitet i barnehagesektoren ble overlevert barne- og familieminister Laila Dåvøy av utvalgets leder professor Frode Søbstad fredag 18. mars.

Arbeidsgruppen har drøftet kvalitet og målet om å gi barn gode utviklingsmuligheter, lokal forankring og tilpasning av virksomheten. Gruppen har også drøftet kvalitet i forhold til Barnekonvensjonen og viktige mål som toleranse, likeverd, likestilling, forenkling og brukermedvirkning.

I tillegg har gruppens mandat også omfattet drøftinger blant annet om barnehageloven, Rammeplanen, kvalitetssikring og kompetanseheving i barnehagesektoren.

- Jeg takker gruppen og dens leder for det omfattende arbeidet som er gjort. Det blir interessant å sette seg nærmere inn i de enkelte delene av rapporten og vedleggene. Vi vil selvfølgelig ta med arbeidsgruppens vurderinger i vårt videre arbeid. Kvalitet i barnehagen er svært viktig, og jeg er glad for at undersøkelser til nå viser fornøyde brukere. Mitt budskap er at vi satser og fortsatt skal satse på de små, sa barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Klar, ferdig, gå
Tyngre satsing på de små - rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren (PDF)