Historisk arkiv

Lansering av EU-blomsten i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Statsråd Laila Dåvøy, Barne- og familiedepartementet

Lansering av EU-blomsten i Norge


Europakommisjonens delegasjon, 13. oktober 2003

Det er med tilfredshet jeg kan konstatere at EU-blomsten har slått rot og nå endelig spirer i Norge.

Med den første lisensen for EU-blomsten går miljømerkingsarbeidet i Norge inn i en ny fase. Jeg tror forholdene ligger godt til rette for en fruktbar sameksistens mellom de to merkeordningene, Svanen og EU-blomsten. Mange forbrukere er opptatt av å kunne velge miljøvennlig i hverdagen. Selv ser jeg ofte etter miljømerkede produkter når jeg er ute og handler. Når jeg for eksempel skal handle klær til mine barnebarn ser jeg alltid etter blomstmerket. Jeg tror at andelen forbrukere som vektlegger miljøhensyn er økende, og vi ønsker å kunne velge mellom enda flere miljømerkede produkter og tjenester.

Jeg vil derfor her og nå oppfordre næringslivet i Norge til å la seg miljømerke, og til å gi oss forbrukere et bredere utvalg av ”grønne” produkter og tjenester. Jeg håper næringslivet tar utfordringen. Fordi forbrukerne ønsker det, og av hensyn til miljøet, men ikke minst fordi det kan bli ”god butikk” av det. I fremtiden vil nemlig bedrifter som tilbyr ”grønne” produkter og tjenester ha et klart konkurransefortrinn.

Det europeiske miljømerket er nå et viktig instrument både i forbrukerpolitikken og i miljøpolitikken. Norge deltar gjennom EØS-avtalen i arbeidet med å utvikle Blomsten. Stiftelsen Miljømerking er aktivt med både når det gjelder kriterieutvikling for Blomsten, og også i den strategiske utviklingen av ordningen.

Kriteriene for miljømerking av hoteller med EU-blomsten er nylig vedtatt. Det stilles strenge krav til energiforbruk, vannforbruk og avfallshåndtering. Blomsten stiller dessuten omfattende krav om informasjon til gjestene og til hotellets medarbeidere. Et Blomst-merket hotell yter dermed aktiv miljøinformasjon og -opplæring overfor alle som besøker hotellet.

Gålå er beviselig en foregangsbedrift på miljø. De var blant annet:

  • første hotell i Norge med ISO 14001-sertifikat
  • første hotell i Norge som ble EMAS-registrert
  • første hotell i Norge med Svanemerket

– Og nå er Gålå den første bedriften i Norge med Blomsten. Noen eksempler

fra virksomheten er:

  • satsing på økologisk mat
  • på kjøkkenet brukes gass som energikilde
  • avfall kildesorteres i ni ulike kategorier (”fraksjoner”)
  • krav om gjenbruksemballasje fra leverandører
  • vannsparingstiltak på gjesterommene

Det er en vel fortjent utmerkelse som jeg har gleden av å overrekke til direktør Gunther Motzke på Gålå Høyfjellshotell og Hytter AS. Gratulerer – og lykke til i det videre arbeidet!