Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge tilbyr militære styrker til kampen mot internasjonal terrorisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å tilby militære styrker til den pågående militære kampanje, operasjon Enduring Freedom, og til eventuelle humanitære støtteoperasjoner i og rundt Afghanistan. Tilbudet inkluderer jagerfly, transportfly, helikoptre og militære enheter på bakken. Styrkene vil bli tilbudt USA. Tilbudet, som fremsettes med forbehold om Stortingets samtykke, vil være utgangspunkt for videre drøftelser om norsk militær deltakelse. Det kan også være aktuelt å gi materiellstøtte til USA i forbindelse med de pågående operasjoner.

Pressemelding

Nr.: 062/2001
Dato: 30.11.2001

Norge tilbyr militære styrker til kampen mot internasjonal terrorisme

Regjeringen har besluttet å tilby militære styrker til den pågående militære kampanje, operasjon Enduring Freedom, og til eventuelle humanitære støtteoperasjoner i og rundt Afghanistan. Tilbudet, som fremsettes med forbehold om Stortingets samtykke, inkluderer jagerfly, transportfly, helikoptre og militære enheter på bakken. Styrkene vil bli tilbudt USA. Tilbudet vil være utgangspunkt for videre drøftelser om norsk militær deltakelse. Det kan også være aktuelt å gi materiellstøtte til USA i forbindelse med de pågående operasjoner.

- Vår egen sikkerhet er nært og uløselig knyttet til utfallet av kampen mot internasjonal terrorisme. Vi må derfor være beredt til å ta vår del av de militære byrdene, uttaler forsvarsminister Kristin Krohn Devold i en kommentar etter dagens møte i Stortingets utvidede utenrikskomité.

Hun uttaler videre: - I likhet med en rekke andre allierte land, vil Norge nå tilby mulige militære bidrag til USA. Det er svært lite sannsynlig at alle tilbudte elementer vil bli etterspurt. Det er likevel viktig at styrkebidragene forberedes for utplassering, slik at vi raskt kan stille med det som faktisk blir etterspurt.

De norske styrkebidragene er basert på frivillighet på linje med deltakelse i fredsoperasjoner. NATOs erklæring av artikkel 5 åpner riktignok for beordring av personell med hjemmel i vernepliktsloven, men Regjeringen anser at dette ikke er aktuelt i den nåværende situasjon.

Følgende styrker tilbys til operasjon Enduring Freedom:

 • Seks F 16 jagerfly
 • Fire Bell helikoptre
 • Ett DA 20 elektronisk krigføringsfly
 • Et mindre antall stabsoffiserer
 • Et begrenset antall spesialister innen vinteroperasjoner
 • Et mindre antall eksplosivryddere
 • En transportkontrollenhet

Følgende tilbys til eventuelle humanitære støtteoperasjoner i og rundt Afghanistan:

 • Ett til to C-130 Hercules transportfly
 • Et mindre antall eksplosivryddere
 • En transportkontrollenhet
 • Diverse mindre ingeniørenheter
 • Et mindre antall rådgivere/eksperter innen vintertrening, sivilt-miliært samarbeid, minerydding og flydropp.

Vi viser også til Forsvarsdepartementets informasjonsside Kampen mot terror.

Til toppen