Historisk arkiv

Martin Lohne ny pressetalsmann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Martin Lohne (49 år) ble i statsråd 15. februar 2002 konstituert som avdelingsdirektør og pressetalsmann i Forsvarsdepartementet.

Pressemelding

Nr.: 10/2002
Dato: 15.02.2002

Martin Lohne ny pressetalsmann

Martin Lohne (49 år) ble i statsråd 15. februar 2002 konstituert som avdelingsdirektør og pressetalsmann i Forsvarsdepartementet.

Som pressetalsmann vil Martin Lohne få hovedansvaret for kontakten med media og gi råd til departementets ledelse i mediaspørsmål.

Martin Lohne er utdannet cand mag fra Universitetet i Oslo. Han har hatt ulike stillinger i NRK, blant annet som korrespondent i Brussel der han også dekket forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål med særlig fokus på utviklingen i NATO. Siden 1998 har han vært informasjonsdirektør i Widerøe’s Flyveselskap ASA.