Historisk arkiv

Ledelsesapparatet i det nye Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(15.05.2003) I dag ble nye ledere til det integrerte Forsvarsdepartementet utnevnt i statsråd. "Det har vært av avgjørende betydning å få på plass et ledelsesapparat med god balanse både mellom sivile og militære stillinger, og mellom forsvarsgrenene", sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold i en kommentar til utnevnelsene. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. august.

Pressemelding

Nr.: 20/2003
Dato: 15.05.03

Ledelsesapparatet i det nye Forsvarsdepartementet

I dag ble nye ledere til det integrerte Forsvarsdepartementet utnevnt i statsråd. "Det har vært av avgjørende betydning å få på plass et ledelsesapparat med god balanse både mellom sivile og militære stillinger, og mellom forsvarsgrenene", sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold i en kommentar til utnevnelsene. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. august.

I forbindelse med behandling av Stortingsproposisjon nr 45 (2000 – 2001) vedtok Stortinget 14. juni 2001 at forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner skulle integreres i Forsvarsdepartementet, at Forsvarets overkommando skulle legges ned, og at det skulle opprettes en forsvarsstab samlokalisert med Forsvarsdepartementet.

Hovedmålsettingen med ledelsesreformen er at den strategiske ledelsen av Forsvaret skal styrkes gjennom en integrering av forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner i Forsvarsdepartementet. Den nye forsvarsledelsen skal løse oppgavene gjennom enhetlige og integrerte prosesser. Kompetansemiljøene skal samles og dobbeltarbeid og overlappende ansvarsområder skal fjernes.

Nå er i all hovedsak departementets nye ledere, så vel sivile som militære, tilsatt/utnevnt , se vedlagte organisasjonskart. De militære lederstillingene på ekspedisjonssjef- eller seksjonsnivå, inkludert NK, fordeler seg på følgende måte: Hæren 7, Sjøforsvaret 6, Luftforsvaret 5. Hvis vi ser bort fra rent administrative stillinger er det tilnærmet lik fordeling mellom sivile og militære ledere. I tiden fremover vil fokus spesielt være rettet inn mot innplassering/tilsetting av sivile og militære saksbehandlere i departementet.