Historisk arkiv

Norske stabsoffiserer til Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(04.07.03) Regjeringen har i statsråd i dag gitt Forsvarsdepartementet fullmakt til å undertegne en avtale med Polen om norsk bidrag til stabiliseringsstyrken i Irak. Det norske bidraget vil bestå av inntil seks stabsoffiserer.

Pressemelding

Nr.: 29/2003
Dato: 4.juli 2003

Norske stabsoffiserer til Irak

Regjeringen har i statsråd i dag gitt Forsvarsdepartementet fullmakt til å undertegne en avtale med Polen om norsk bidrag til stabiliseringsstyrken i Irak. Det norske bidraget vil bestå av inntil seks stabsoffiserer.

Det tas sikte på at personellets oppdrag knyttes til transport/logistikk og andre støttefunksjoner, herunder sivilt militært samarbeid og planlegging. Personellet vil inngå i hovedkvarteret i det polske ansvarsområdet i nordre del av Sør-Irak (provinsene Babil, Kerbala, Najaf, Qadisiyyah og Wasit). Det tas sikte på at de norske offiserene vil deployere i løpet av juli/august. Styrkebidraget kommer i tillegg til det norske ingeniørkompaniet som ble behandlet i statsråd 27. juni 2003.
(Se pressemelding 26/2003 fra Forsvarsdepartementet)

I resolusjon 1483 av 22. mai 2003 ga FNs sikkerhetsråd mandat til stabiliseringsstyrker i Irak. FN ba i resolusjonen medlemslandene bidra med personell og utstyr til stabiliseringsstyrken for å trygge sikkerhet og stabilitet i Irak. Polen anses i motsetning til USA og Storbritannia ikke som en okkupasjonsmakt. NATOs råd vedtok i juni å støtte den polske divisjonsledelsen med logistikk- og planressurser. Flere allierte land har varslet at de tar sikte på å stille med bidrag.