Historisk arkiv

Regjeringen vil bygge 5 nye fartøyer i Skjold-klassen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(04.07.03) Regjeringen la i dag frem proposisjonen om bygging av 5 Skjold-klasse MTBer. Regjeringen ber Stortinget fatte beslutning om å starte byggingen av Skjold-klassen i henhold til den kontrakten som Forsvaret har forhandlet med de tre leverandørene Umoe, Kongsberg og Armaris.

Pressemelding

Nr.: 30/2003
Dato: 4. juli 2003

Regjeringen vil bygge 5 nye fartøyer i Skjold-klassen

Regjeringen la i dag frem proposisjonen om bygging av 5 Skjold-klasse MTBer. Regjeringen ber Stortinget fatte beslutning om å starte byggingen av Skjold-klassen i henhold til den kontrakten som Forsvaret har forhandlet med de tre leverandørene Umoe, Kongsberg og Armaris.

Det første fartøyet av Skjold-klassen ble levert til Forsvaret i 1999. Evalueringen av dette fartøyet har gitt meget tilfredsstillende resultater, og fartøyet har blant annet vært utleid til US Navy for uttesting og bruk i øvelser.

Vedtaket om å anskaffe ytterligere 5 fartøyer av Skjold-klassen ble gjort av Stortinget i juni 2001. Det har siden da vært ført forhandlinger mellom leverandørene og Forsvaret, og man har nå lykkes i å oppnå enighet om priser og vilkår. Den totale rammen for byggeprosjektet vil bli om lag 4,6 mrd kr. I tillegg skal det anskaffes sjømålsmissiler for ca. 1,3 mrd. kr.

Skjold-klassen er planlagt levert fra verftet i perioden 2006-2009. Skjold-klassen vil styrke vår evne til å operere i kystnære farvann, samtidig som fartøyene er velegnet for internasjonale operasjoner. Byggingen av båtene vil gi betydelige muligheter for norsk industri, i første rekke UMOE Mandal og Kongsberg.

Priv til red:

For kommentarer av statssekretær Gunnar Heløe, ta kontakt på

tlf: 90947071 eller 90938987

For kommentarer av sjef for Kysteskadren, flaggkommandør Trond Grytting,

Ta kontakt på tlf: 93043870

For bilder av fartøyet ta kontakt med Forsvarets mediasenter på tlf: 23093412 eller 95741503