Historisk arkiv

Ny sjef for Forsvarsstaben

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(11.02.05) Generalmajor Arne Bård Dalhaug er i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Forsvarsstaben fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Pressemelding

Nr.: 5/2005
Dato: 11.02.05

Ny sjef for Forsvarsstaben

Generalmajor Arne Bård Dalhaug er i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Forsvarsstaben fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Dalhaug er 50 år og kommer fra Øverbygd i Troms. Han er bosatt i Oslo og har siden 2003 tjenestegjort i Forsvarsdepartementet, både som leder av utredningen av Forsvarets integrerte strategiske ledelse, og som sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

Dalhaug ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1979, fra Hærens stabsskole II i 1990, fra US Army Command and General Staff College i 1993 og US Army War College i 2000.

Dalhaug har blant annet tjenestegjort som sjef for 2. bataljon, som sjef for Skjold Garnison og sjef Brigade Nord. Han har vært sjef for Operasjons- og driftsavdelingen i Forsvarets overkommando, og har erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring fra sin tid ved Fellesstaben i Forsvarets overkommando.

Dalhaug ledet arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget vedtok i juni i fjor. Hans innsikt i de utfordringer Forsvaret står overfor gjør at han har svært gode forutsetninger for å lede Forsvarsstaben i implementeringen av den vedtatte omleggingen i Forsvaret.