Forsiden

Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Norge og Grønland ble tirsdag 10. desember enige om en kvoteavtale for 2003. De norske kvotene i grønlandske farvann blir videreført på samme nivå som i 2002.

Pressemelding

Nr.: 82/2003
Dato: 10.12.2002
Kontaktperson: Kirsti Henriksen tlf.: 22 24 64 91/91528012

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2003

Norge og Grønland ble tirsdag 10. desember enige om en kvoteavtale for 2003.

De norske kvotene i grønlandske farvann blir videreført på samme nivå som i 2002. Dette vil si en kvote på 600 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 525 tonn ved Øst-Grønland, 400 tonn uer ved Øst-Grønland, en kveitekvote på 393 tonn ved Øst-Grønland, og en kvote på 600 tonn torsk.

Grønlands kvoter i Barentshavet er også uendret i forhold til 2002. Det innebærer at Grønland får en torskekvote på 1.700 tonn, en hysekvote på 330 tonn og en seikvote på 950 tonn. I fisket etter andre arter er imidlertid bifangsten av uer redusert til 20%. I Nordsjøen kan Grønland fiske 1.000 tonn sei, med et bifangstregime i tråd med det arrangement som EU og Norge måtte bli enige om for 2003, dog begrenset oppad til 100 tonn.

Partene er enige om å inngå en kontrollavtale i løpet av 2003.