Forsiden

Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Norge og Grønland ble onsdag 9. januar enige om en kvoteavtale for 2002. Grønlands kvoter i Barentshavet økes noe i forhold til 2001, men torskekvoten holdes på samme nivå.

Pressemelding

Nr: 1/2002
Dato: 09.01.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen tlf: 22 24 64 91 / 970 82674

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2002

Norge og Grønland ble onsdag 9. januar enige om en kvoteavtale for 2002.

Den samlede norske blåkveitekvoten i grønlandske farvann økes i årets avtale med 225 tonn til totalt 1.125 tonn.

Den norske uerkvoten ved Øst-Grønland økes og blir i 2002 på 400 tonn. Norges kveitekvote er uendret og utgjør 393 tonn. Norge er tildelt en kvote på 600 tonn torsk i grønlandsk sone, en reduksjon på 100 tonn i forhold til 2001.

Grønlands kvoter i Barentshavet økes noe i forhold til 2001, men torskekvoten holdes på samme nivå. Det innebærer at Grønland får en torskekvote på 1.700 tonn, en hysekvote på 330 tonn og en seikvote på 950 tonn. Den grønlandske samlekvoten på bunnfisk i Nordsjøen økes med 100 tonn til 1.100 tonn. Av denne kvoten kan Grønland fiske inntil 1.000 tonn sei og inntil 100 tonn torsk.

Partene er enige om å inngå en kontrollavtale i løpet av 2002.