Historisk arkiv

Regjeringen satser på torsk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 60/2002
Dato: 03.10.2002
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim 22 24 64 60 / 90 57 09 41
Kst. ekspedisjonssjef Magnhild Bjørseth 93 21 13 24

Regjeringen satser på torsk

Fiskeriminister Svein Ludvigsen understreker behovet og viktigheten av å utvikle torsk som oppdrettsart. Derfor har torskeoppdrett fått en særlig plass i neste års budsjett.

Norges forskningsråd har hovedansvaret for forskning på torsk. Det øremerkes minimum 15 millioner kroner til forskning på torsk i 2003. Innsatsen knyttet til marked, miljø og fiskehelse intensiveres.

Det bevilges også 10 millioner kroner til et innovasjonsprogram i regi av SND, der torskeoppdrett er et prioritert område.

- Torskesatsingen tar sikte på rask kommersialisering ved å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsaktører. Satsingen skal koordineres gjennom en samlet plan som utarbeides av Regjeringsutvalget for marin verdiskaping, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Tromsø vil være et tyngdepunkt for satsing på avl og genetikk på torsk. Fiskeriforskning har ansvaret for et avlsprogram, og har derfor styrket sin fagkunnskap på området. Tilskuddet til Fiskeriforskning økes med 3 millioner kroner. Pengene skal bidra til en styrking av arbeidet med etablering av en avlskjerne ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Det bevilges 3 millioner kroner til nytt sjøanlegg ved havbruksstasjonen. Ny avlsstasjon for torsk prosjekteres under ledelse av Statsbygg. Universitetet i Tromsø har fått styrket sin fagkompetanse mot genetikk og avl på torsk.